WARUNKI NARCIARSKIE
Pola narc. dostateczne 10-35 cm czynne
Trasa A niedostateczne - nieczynne
Trasa B dostateczne 25-40 cm czynne
Trasa C dostateczne 25-40 cm czynne
Trasa D niedostateczne - czynne
Trasa E niedostateczne - czynne
Trasa F niedostateczne - czynne

Otwarte wyciągi

KL | KLH | KLF | H2 | F1 | F2 | P1 | P2 | P3 | S

Warunki narciarskie - Czarna Góra