Jaskinia Niedźwiedzia - Kletno

Schronisko „Na Śnieżniku”

im. Zbigniewa Fastnachta
telefon +48 74 813 51 30
email schronisko@sudety.info.pl
www www.schroniskonasniezniku.pl

OPIS

W 1806 r. na środku hali pod Śnieżnikiem powstała zagroda pasterska zwana „Szwajcarką”, gdyż jako gospodarza osadzono tam Szwajcara. Była to duża farma mleczna, hodowano krowy i owce. Wyodrębniono w niej również część dla wędrowców oraz mały bufet. W drugiej połowie XIX wieku na zlecenie ówczesnej właścicielki tych terenów księżny Marianny Orańskiej wybudowano nowe schronisko - wynikało to z dużego zainteresowania terenem przez turystów i wędrowców. Popularność Śnieżnika stale rosła, więc w 1871 roku dobudowano kolejny obiekt jako gospodę turystyczną - budynek obecnego schroniska. Doprowadzenie dróg leśnych znacznie wpłynęło na zwiększenie dostępności szczytu, organizowano wycieczki powozem, saniami. Obiekt cieszył się wyjątkową popularnością zimą, gdyż przyległe tereny charakteryzowały się wspaniałymi warunkami śniegowymi. Organizowano tutaj kursy narciarskie, na które przyjeżdżały sławne osobistości z całego świata. Jako atrakcję z tamtych czasów należy wymienić zjazdy „rogatymi saniami” spod gospody na hali aż do Międzygórza.

Lata powojenne nie były łaskawe dla schroniska, początkowo opuszczone ulegało dewastacji, później przejął je PTTK, ale przeprowadzono tylko drobne naprawy utrzymujące obiekt w trwaniu. Kolejne lata świetności nadeszły, gdy prowadził je człowiek legenda Ś.P. Zbyszek Fastnacht - wrocławski działacz turystyczny. Wyremontowano gruntownie obiekt, unowocześniono węzeł sanitarny, pokoje gościnne i sale odnowiono. Schronisko nabrało szczególnego klimatu, a panującej tam atmosfery nigdy się nie zapomina.

opis obiektu

ZDJĘCIA
zdjęcia obiektu

WAŻNE INFORMACJE

Szlaki z Międzygórza - czerwony szlak ok. 8 km, ok. 2 godz. | niebieski szlak ok. 10 km, ok. 2.5 godz.

Szlaki z Kletna - żółty szlak ok. 6 km, ok. 1.5 godz.

ważne informacje

LOKALIZACJA
lokalizacja